Skovgård, gnr. 17/2, Strinda, sør for Grilstad, mellom Tungen og Presthus. Skovgård ble fradelt Grilstad 1854 og solgt til brødrene Hans Nicolai Hørløck og Carl Hørlock.  

Eiendommen fulgte slekten Hørløck til 1919, da J. Krogstad overtok Skovgård. Sønnen Harald Krogstad (24.1.1913 på Frosta- 23.12.1983) overtok. Gift med Elsa Synnøve Wang (28.5.1913 i Trondheim-1.11.1989). Barn: Solveig Krogstad (8.2.1921-), Arne Krogstad (16.12.1932- 30.6.2000 ), Erling Hermann Krogstad (2.11.1935-), Inger Marie Krogstad (8.11.1947-), Eli Krogstad (16.3.1952-).

Skovgård ble utparsellert til boligtomter etter den annen verdenskrig, og bebyggelsen er revet. Skovgård hadde 1866 et areal på 200 daa, og 1956 var arealet 110 daa. Til gården hørte husmannsplassen Damplassen.

Hovedbygning var oppført i modifisert sveitserstil, med lang veranda, saltak og arker. Fjøs og stall var oppført i 1912, verksted 1927. 

(Kilde wikistrinda) 

Skovgård bensinstasjon, Jakobslivegen 2, på Charlottenlund åpnet i 1961. Den ble startet av Arne Krogstad (16.12.1932- 30.6.2000).

I 1984 kom minibank i serviceanlegget. I 1985 ble det installert elektronisk styrt vaskemaskin. 

Her ser vi på bildet fra 1986 at Mobil er leverandør av oljeproduktene. Bensinprisen er under 5 kroner. I 2008 er det XY (Rema 1000) som er leverandører. Servicestasjonen er noe påbygd siden 1986. 


(Kilde wikistrinda)